Excel

Cách tính chênh lệch phần trăm trong Excel

Cách tính chênh lệch phần trăm trong Excel

Tính chênh lệch phần trăm được sử dụng nhiều để xử lý dữ liệu trong Excel và được sử dụng chủ yếu để tính chênh lệch giữa doanh thu các tháng

Cách vẽ biểu đồ trong Excel

Cách vẽ biểu đồ trong Excel

Biểu đồ giúp cho bản báo cáo của bạn trông trực quan và dễ nhìn hơn rất nhiều so với một bảng tính toàn các con số.

Hàm nội suy trong Excel

Hàm nội suy trong Excel

Nội suy được ứng dụng rất nhiều trong các ngành thực nghiệm như công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính