Kiến Thức Vui

Đặt tên nhân vật game hay

Đặt tên nhân vật game hay

Để tạo được ấn tượng khi chơi game thì chúng ta thường đặt những tên nhân vật có nhiều ký tự đặc biệt

Danh sách mã vùng điện thoại Việt Nam

Danh sách mã vùng điện thoại Việt Nam

Nhằm đảm bảo kho số viễn thông được sử dụng tiết kiệm và hiệu quả từ ngày 11/2/2017 bộ thông tin truyền thông đã chuyển đổi đầu số của điện thoại cố định của Việt Nam.