Cách gộp họ và tên trong Excel nhanh chóng

Excel hỗ trợ người dùng rất nhiều tính năng hữu ích, giúp người dùng dễ dàng xử lý dữ liệu theo yêu cầu. Một trong số đó chính là các tính năng giúp bạn gộp họ và tên một cách nhanh chóng và chính xác giúp giảm thời gian xử lý dữ liệu của bạn, nâng cao hiệu suất làm việc.

Cách gộp họ và tên trong Excel nhanh chóng

1. Sử dụng hàm CONCATENATE

Hàm CONCATENATE trong Excel là hàm gộp nhiều chuỗi văn bản lại với nhau, hay kết hợp giá trị từ nhiều ô thành một chuỗi. Sử dụng hàm CONCATENATE là cách gộp họ và tên trong Excel nhanh chóng và đơn giản mà bạn nên sử dụng.

Cú pháp hàm CONCATENATE: =CONCATENATE(text1, [text2], ...)

Trong đó: text1, text2,… là các chuỗi văn bản, các giá trị hay các tham chiếu ô chứa giá trị.

Ví dụ: Gộp cột Họ và cột Tên dưới đây thành cột Họ và Tên.

Sử dụng hàm CONCATENATE

Trong cột Họ và Tên, ô đầu tiên bạn nhập hàm CONCATENATE như sau:

=CONCATENATE(B5,“ “,C5) và nhấn Enter.

Nhập hàm CONCATENATE

Như vậy họ và tên đầu tiên đã được gộp.

Gộp họ tên trong Excel

Bạn chỉ cần di chuyển con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải của ô công thức vừa nhập và kéo xuống hết các ô dưới để áp dụng công thức với các ô dưới.

Kéo xuống hết các ô dưới để áp dụng công thức với các ô dưới

Bạn đã gộp họ và tên trong Excel nhanh chóng.

Gộp họ và tên trong Excel nhanh chóng

2. Sử dụng toán tử “&”

Toán tử “&” trong Excel dùng để gộp nhiều chuỗi văn bản lại với nhau, tương tự như hàm CONCATENATE. Toán tử “&” có thể kết hợp các chuỗi văn bản, giá trị và cả tham chiếu ô, cú pháp ngắn gọn và đơn giản hơn so với hàm CONCATENATE. Đây cũng là cách gộp họ và tên trong Excel nhanh chóng nhất.

Ví dụ: Thực hiện gộp họ và tên sử dụng ví dụ ở trên.

Trong ô đầu tiên của cột Họ và Tên cần gộp, bạn nhập cú pháp =A2&“ “&B2

  • A2, B2 là ô chứa họ và tên cần gộp
  • “ “ là nối chuỗi là một dấu cách giữa họ và tên

Sau đó nhấn Enter để thực hiện công thức.

Sử dụng toán tử “&”

Như vậy họ và tên tương ứng trong ô A2 và B2 đã được gộp.

Họ và tên tương ứng trong ô A2 và B2 đã được gộp

Thực hiện sao chép cú pháp toán tử “&” xuống các ô dưới của cột Họ và Tên bạn sẽ nhanh chóng gộp tất cả họ và tên thành một.

Gộp tất cả họ và tên thành một

3. Sử dụng tính năng Flash Fill

Tính năng Flash Fill trong Excel là một tính năng mạnh mẽ giúp tự động điền dữ liệu vào các ô dựa trên mẫu mà bạn tạo, sử dụng Flash Fill cũng là cách gộp họ và tên trong Excel nhanh chóng mà bạn có thể áp dụng.

Bước 1: Trong ô đầu tiên của cột Họ và Tên, bạn nhập mẫu họ và tên sau khi gộp.

Sử dụng tính năng Flash Fill

Bước 2: Chọn vào ô tiếp theo muốn gộp họ và tên, sau đó chọn thẻ Data → Flash Fill.

chọn thẻ Data → Flash Fill

Ngay lập tức dữ liệu ở các ô phía dưới cũng sẽ đều được gộp tương tự như ô đầu tiên bạn nhập.

Bảng gộp hộ và tên trong Excel

Như vậy, ThuThuatTinHoc.vn đã chia sẻ với bạn 3 cách gộp họ và tên trong Excel nhanh chóng chính xác, bạn có thể sử dụng toán tử "&", hàm Concatenate hay tính năng Flash Fill để thực hiện gộp họ và tên hay gộp bất kỳ dữ liệu nào từ các ô khác nhau thành một chuỗi. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết này.

Viết bình luận