Hệ Thống Máy Tính

Cách nén và giải nén file ZIP trên Windows

Cách nén và giải nén file ZIP trên Windows

Việc nén file thông thường thành file Zip sẽ giúp bạn giảm dung lượng file gốc, tăng tính bảo mật, giúp cho việc gửi file cho người khác nhanh hơn và bảo mật cao hơn.

Tắt chế độ ngủ đông Hibernate trên Windows 10

Tắt chế độ ngủ đông Hibernate trên Windows 10

Chế độ ngủ động Hibernate trên Windows 10 được đánh giá là rất hữu dụng. Tính năng này giúp máy tính của bạn ít tiêu tốn năng lượng hơn, đặc biệt sẽ giúp kéo dài tuổi thọ pin trên laptop.