Excel

Cách xuống dòng trong 1 ô Excel

Cách xuống dòng trong 1 ô Excel

Tại sao ta cần phải biết cách xuống dòng trong một ô Excel? Bởi vì khi sử dụng Excel để soạn thảo văn bản, đôi khi trong một ô dữ liệu của Excel có lượng chữ quá dài

Hàm SUM trong Excel - Cách dùng và ví dụ

Hàm SUM trong Excel - Cách dùng và ví dụ

Hàm SUM được biết đến với chức năng Tính tổng các số trong Excel. Chúng ta hãy tìm hiểu thêm về chức năng cũng như ví dụ liên quan của hàm SUM với ThuThuatTinHoc.vn thông qua bài viết sau đây.

Hàm ROUND trong Excel - Cách dùng và ví dụ

Hàm ROUND trong Excel - Cách dùng và ví dụ

Hàm ROUND biết đến với chức năng làm tròn số trong Excel. Chúng ta hãy tìm hiểu thêm về chức năng của hàm ROUND với ThuThuatTinHoc.vn thông qua bài viết sau đây.

Hàm MID trong Excel - Cách dùng và ví dụ

Hàm MID trong Excel - Cách dùng và ví dụ

Hàm MID là một trong rất nhiều hàm toán học được sử dụng thường xuyên ở trong Excel. Để hiểu rõ hơn về hàm này, các bạn hãy cùng theo dõi bài viết sau đây của thuthuattinhoc.vn.

Cách ngắt trang trước khi in trong Excel

Cách ngắt trang trước khi in trong Excel

Ngắt trang Excel là một công việc cần thiết trước khi đem văn bản đi in. Bởi vì nếu bạn đã từng sử dụng Excel rồi cũng sẽ thấy giao diện làm việc của phần mềm thống kê này là một mặt trống gồm rất nhiều hàng và cột.