Hướng dẫn cách đổi màu ô trong Excel theo điều kiện

Cách đổi màu ô trong Excel theo điều kiện

Sử dụng mầu sắc sẽ giúp cho Bảng tính của bạn trông chuyên nghiệp hơn và dễ nhìn hơn, đặc biệt trong trường hợp bạn phân mầu cho từng nhóm dữ liệu. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng bôi màu (Fill) cho từng ô sẽ mất nhiều thời gian. Hôm nay Thủ Thuật Tin Học sẽ hướng dẫn bạn cách đổi màu ô theo điều kiện.

Ví dụ bạn có bảng tính sau:

Bảng tính ví dụ

Yêu cầu phân mầu doanh thu của các chi nhánh.

Nếu doanh thu =< 1.000.000.000đ => bôi ô mầu đỏ.

Nếu doanh thu =< 5.000.000.000đ => bôi ô mầu vàng.

Nếu doanh thu > 5.000.000.000đ => bôi ô mầu xanh.

Bước 1: Bạn chọn (bôi đen) vùng dữ liệu cần đổi màu (G2:G13).

Chọn vùng dữ liệu cần đổi màu

Bước 2: Trên thẻ Home (1), bạn nhấn vào biểu tượng Conditional Formatting (2) và chọn New Rule (3).

Chọn New Rule

Bước 3: Cửa sổ New Formatting Rule hiện ra.

New Formatting Rule

  • Select a Rule Type: chọn kiểu phân loại dữ liệu mà bạn cần thực hiện.

Format all cells based on their values: Bôi màu nền tất cả các ô dựa trên giá trị của vùng dữ liệu.

Format only cells that contain: Bôi màu nền ô mà chứa một dữ liệu nào đó.

Format only top or bottom ranked values: Bôi màu các ô xếp hạng đầu hoặc cuối trong vùng dữ liệu chọn.

Format only values that are above or below average: Bôi màu nền các ô có giá trị trên hoặc dưới giá trị trung bình.

Format only unique or duplicate values: Bôi màu các ô có giá trị duy nhất hoặc bị trùng trong vùng dữ liệu đã chọn.

Use a formula to determine which cells to format: Sử dụng công thức khác để tô màu.

  • Edit the Rule Description: Tùy chọn thiết lập mô tả cho kiểu phân loại dữ liệu mà bạn chọn ở trên.

Với yêu cầu trên, ở mục Rule Type bạn chọn Format only cells that contain (1). Mục Edit the Rule decription bạn chọn Value less than or equal to 1000000000 (có nghĩa là các giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 1000000000) (2). Và chọn môi màu ô thành mầu đỏ bằng cách nhấn vào nút Format => chọn Fill => Chọn mầu đỏ (3). Sau khi thiết lập xong bạn nhấn OK (4).

Chọn Fill

Vậy những ô có giá trị dưới 1.000.000.000đ sẽ được bôi đỏ:

Những ô có giá trị dưới 1 tỷ đồng sẽ được bôi đỏ

Bước 4: Để thêm Rule, trên thẻ Home (1), bạn nhấn vào biểu tượng Conditional Formatting (2) và chọn Manage Rules… (3).

Chọn Manage Rules

Bước 5: Cửa sổ Conditional Formatting Rules Manager hiện ra. Chọn New Rule để thiết lập thêm quy tắc mới.

Chọn New Rule để thiết lập thêm quy tắc mới

Cửa sổ New Formatting Rule hiện ra. Làm tương tự để thiết lập bôi mầu vàng cho các ô có dữ liệu lớn hơn 1.000.000.000 và nhỏ hơn hoặc bằng 5.000.000.000đ và bôi mầu xanh cho các ô lớn hơn 5.000.000.000đ.

+ Thiết lập Formatting Rule cho điều kiện nếu doanh thu lớn hơn 1.000.000.000 và nhỏ hơn hoặc bằng 5.000.000.000đ thì bôi ô mầu vàng.

Thiết lập Formatting Rule nếu doanh thu lớn hơn 1 tỷ và nhỏ hơn hoặc bằng 5 tỷ thì bôi ô màu vàng

+ Thiết lập Formatting Rule cho điều kiện nếu doanh thu lớn hơn 5.000.000.000đ thì bôi ô mầu xanh.

Thiết lập Formatting Rule nếu doanh thu lớn hơn 5 tỷ thì bôi ô màu xanh

Sau khi thiết lập ba điều kiện, cửa sổ Manage Cells sẽ hiện ra như hình sau. Bạn nhấp OK để áp dụng cho bảng tính.

Chọn OK

Kết quả thu được:

Kết quả

Trên đây Thủ Thuật Tin Học đã hướng dẫn bạn cách đổi ô màu trong Excel theo điều kiện. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận