Cách đặt mật khẩu cho folder, thư mục trên máy tính, laptop

Để tăng tính bảo mật, cũng như bảo vệ dữ liệu, thư mục thì việc đặt mật khẩu là một việc cần thiết nếu như máy tính của bạn có nhiều người sử dụng chung. Vậy đặt mật khẩu cho folder và thư mục trên máy tính, laptop như thế nào? Hãy cùng ThuThuatTinHoc.vn đi tìm hiểu nhé.

Cách đặt mật khẩu cho folder, thư mục trên máy tính, laptop

Bước 1: Bạn đến thư mục mà cần đặt mật khẩu bảo vệ, click chuột phải chọn New → chọn Text Document

Click chuột phải chọn New → chọn Text Document

Bước 2: Các bạn Copy / Chép đoạn code ở dưới vào trong Text vừa tạo.

Lưu ý đoạn Mật Khẩu Ở Đây các bạn thay bằng Mật khẩu mà bạn muốn đặt.

cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "HTG Locker" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "HTG Locker"
attrib +h +s "HTG Locker"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== MẬT KHẨU Ở ĐÂY goto FAIL
attrib -h -s "HTG Locker"
ren "HTG Locker" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

Bước 3: Các bạn Save_As lại:

- Tại mục Save as type chọn All File.

- Đặt tên file là locker.bat.

Tại mục Save as type chọn All File, đặt tên file là locker.bat

Bước 4: Sau đó các bạn ra ngoài thư mục xóa file Text Document đi.

Bước 5: Các bạn kích đúp vào file locker.bat. Khi đó máy tính sẽ tự động tạo thêm một thư mục có tên là Private. Việc của bạn lúc này là cho hết các thư mục cần bảo vệ vào trong Private.

Cho hết các thư mục cần bảo vệ vào trong Private

Bước 6: Sau khi hoàn tất việc cho các thư mục cần thiết vào Private. Các bạn click đúp vào file locker.bat

Một cửa sổ xuất hiện hỏi bạn có muốn khóa thư mục Private vào không? Bạn gõ Y rồi Enter.

Hỏi bạn có muốn khóa thư mục Private vào không?

Bước 7: Ngay lập tức thư mục Private sẽ biến mất. Chỉ còn lại duy nhất file locker.bat

Thư mục Private biến mất, chỉ còn lại duy nhất file locker.bat

Bước 8: Để mở lại thư mục bạn đã khóa, đặt mật khẩu các bạn click đúp vào file locker.bat rồi đánh password của mình vào. Nếu bạn gõ đúng mật khẩu, thư mục Private sẽ lại xuất hiện.

Click đúp vào file locker.bat rồi đánh password của mình vào

Trường hợp quên mất mật khẩu

Nếu vô tình bạn quên mất mật khẩu mình đã đặt, các bạn click chuột phải vào file locker.bat chọn Edit. Khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ tương tự fila Text giúp bạn đặt lại mật khẩu.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Viết bình luận