1 Hải lý bằng bao nhiêu km

Nếu như bạn hay nghe bản tin về vấn đề biển đảo, chắc chắn bạn sẽ nghe thấy từ “Hải Lý”. Hải lý là đơn vị được dùng trong ngành hàng hải, đặc biệt là giao thông hàng hải. Nó là đơn vị đo độ dài, được tính từ cung độ và vĩ độ. Vì khi di chuyển trên biển sẽ không có những vật làm mốc như đất liền nên phải dựa vào Kinh độ và Vĩ độ để xác định vị trí cũng như đo đạc. Vậy 1 hải lý bằng bao nhiêu Km?

1 Hải lý bằng bao nhiêu km

1 Hải lý bằng bao nhiêu km?
  • 1 Hải Lý = 1,852 Km = 1852 M (Một hải lý bằng một phẩy tám năm hai kilomet và bằng một nghìn tám trăm năm hai mét)
  • 10 Hải Lý = 18,52 Km = 18520 M     
  • 20 Hải Lý =  37,04 Km = 34040 M

1 Hải Lý = 1,852 Km = 1852 M

Như vậy, đơn vị Hải lý là đơn vị có hệ số quy đổi lớn hơn rất nhiều so với Km (Kilomet) và M (Mét). Vậy nên các bạn cần quy đổi cẩn thận tránh việc nhầm lẫn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Viết bình luận