1 Pound bằng bao nhiêu Kg

Mình thấy có rất nhiều bạn thắc mắc về quy đổi khối lượng Pound sang Kg. Vì vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách đổi Pound sang Kg, hãy đọc bài viết dưới nhé.

1 Pound bằng bao nhiêu Kg

Định nghĩa Pound là gì?

Pound hay cân Anh (viết tắt: lb, lbm, lbm, tiếng Việt đọc pao) là một đơn vị đo khối lượng truyền thống của Đế quốc Anh, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác.

1 Pound bằng bao nhiêu kg?

1 pound = 0,45359237 kg.

1 lb = 0,45359237 kg

Khối lượng (m) tính bằng kilôgam (kg) bằng khối lượng (m) tính bằng pound (lb) lần 0,45359237:

m (kg) = m (lb) × 0,45359237

Ví dụ:

Chuyển đổi 5 lb thành kilôgam:

m (kg) = 5 lb × 0,45359237 = 2,268 kg

1 Pound bằng bao nhiêu kilôgam

Bảng chuyển đổi Pound sang Kg

Bảng chuyển đổi Pound sang Kg

Các cách để chuyển Pound sang Kg

1. Sử dụng công cụ Google.

- Truy cập vào google.com.vn

- Gõ theo công thức sau: (Số pound) pound to kg

Sử dụng công cụ Google

2. Truy cập trang Metric conversions công cụ chuyển đổi đo lường tại đây.

Nhập giá trị muốn chuyển đổi vào ô như sau:

Nhập giá trị muốn chuyển đổi vào ô

Ta được kết quả chuyển đổi như dưới hình:

Ta được kết quả chuyển đổi

3. Truy cập trang convertworld tại đây để thực hiện việc chuyển đổi.

Nhập giá trị cần chuyển đổi, click chuyển đổi ta được kết quả như dưới hình.

Truy cập trang convertworld để thực hiện việc chuyển đổi

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý kiến cho bài viết nhé.

Viết bình luận