Bảng chữ cái ABC tiếng Việt & tiếng Anh chuẩn

Bảng chữ cái ABC tiếng Việt và tiếng Anh là thứ đầu tiên ta phải tiếp xúc khi muốn học hai loại ngôn ngữ này. Trong bài viết lần này, thuthuattinhoc.vn sẽ nói thêm về bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh.

Bảng chữ cái ABC tiếng Việt & tiếng Anh chuẩn

1. Bảng chữ cái tiếng Việt

Tiếng Việt rất phong phú đa dạng nhưng bảng chữ cái của nó chỉ gồm 29 chữ. Bảng chữ cái này được đưa vào chương trình giáo dục từ rất sớm để trẻ em có thể tiếp xúc và hiểu biết sớm về ngôn ngữ viết.

Bảng chữ cái tiếng Việt đa dạng hơn bảng chữ cái tiếng Anh chính vì vậy mà nhiều từ tiếng Việt người nước ngoài nói tiếng Anh không thể phát âm được.

Chữ in hoa

Chữ viết thường

Cách đọc

A

a

a

Ă

ă

á

Â

â

B

b

bê, bờ

C

c

xê, cờ

D

d

dê, dờ

Đ

đ

đê, đờ

E

e

e

Ê

ê

ê

G

g

giê, gờ

H

h

hắt, hờ

I

i

i, i ngắn

K

k

ca

L

l

lờ, lờ cao, e lờ

M

m

mờ, em mờ

N

n

nờ, nờ thấp, en nờ

O

o

o

Ô

ô

ô

Ơ

ơ

ơ

P

p

pê, pờ

Q

q

quy, quờ

R

r

rờ, e rờ

S

s

ét, sờ, sờ nặng

T

t

tê, tờ

U

u

u

Ư

ư

ư

V

v

vê, vờ

X

x

ích, ích xì, xờ, xờ nhẹ

Y

y

y, y dài

Tiếng Việt có 11 chữ ghép biểu thị phụ âm:

Ghép đôi

ch, gh, gi, kh, ng, nh, ph, qu, th, tr

Ghép ba

ngh

Bảng chữ cái thường dùng trong việc dạy trẻ biết chữ, bạn có thể sử dụng những bức ảnh về bảng chữ cái sinh động nhiều màu sắc tránh cho bé bị nhàm chán.

Bảng chữ cái tiếng Việt - 1

Bảng chữ cái tiếng Việt:

Bảng chữ cái tiếng Việt - 2

Bảng chữ cái tiếng Việt:

Bảng chữ cái tiếng Việt - 3

Bảng chữ cái tiếng Việt:

Bảng chữ cái tiếng Việt - 4

Bảng chữ cái tiếng Việt:

Bảng chữ cái tiếng Việt - 5

Bảng chữ cái tiếng Việt:

Bảng chữ cái tiếng Việt - 6

Bảng chữ cái tiếng Việt:

Bảng chữ cái tiếng Việt - 7

Bảng chữ cái tiếng Việt:

Bảng chữ cái tiếng Việt - 8

Bảng chữ cái tiếng Việt:

Bảng chữ cái tiếng Việt - 9

2. Bảng chữ cái tiếng Anh

Bảng chữ cái tiếng Anh (Alphabet English) ít hơn bảng chữ cái tiếng Việt chỉ gồm 26 chữ cái. Tiếng Anh và tiếng Việt có sự tương tự khá lớn nên người Việt sẽ không cảm thấy khó khi làm quen với bảng chữ cái tiếng Anh.

Chữ cái tiếng Anh

Phiên âm

Cách đọc theo tiếng Việt

A

/ei:/

ây

B

/bi:/

bi

C

/si:/

si

D

/di:/

đi

E

/i:/

i

F

/ef:/

ép

G

/dji:/

dzi

H

/efts/

ết’s

I

/ai/

ai

J

/dzei/

dzei

K

/kei/

kêy

L

/eo/

eo

M

/em/

em

N

/en/

en

O

/ou/

âu

P

/pi/

pi

Q

/kju:/

kiu

R

/a:/

a

S

/et/

ét

T

/ti/

ti

U

/ju/

diu

V

/vi/

vi

W

/d^pliu/

đắp liu

X

/eks/

ích’s

Y

/wai:/

quai

Z

/zed/

diét

Thuthuattinhoc.vn tặng bạn một số hình ảnh về bảng chữ cái tiếng Anh (Alphabet English) đẹp để dễ học hơn.

Bảng chữ cái tiếng Anh - 1

Bảng chữ cái tiếng Anh:

Bảng chữ cái tiếng Anh - 2

Bảng Alphabet English:

Bảng chữ cái tiếng Anh - 3

Bảng Alphabet English:

Bảng chữ cái tiếng Anh - 4

Bảng chữ cái tiếng Anh:

Bảng chữ cái tiếng Anh - 5

Bảng chữ cái tiếng Anh:

Bảng chữ cái tiếng Anh - 6

Bảng chữ cái tiếng Anh:

Bảng chữ cái tiếng Anh - 7

Bảng chữ cái tiếng Anh:

Bảng chữ cái tiếng Anh - 8

Bảng chữ cái tiếng Anh:

Bảng chữ cái tiếng Anh - 9

Bảng chữ cái tiếng Anh:

Bảng chữ cái tiếng Anh - 10

Bảng chữ cái tiếng Anh:

Bảng chữ cái tiếng Anh - 11

Bài viết đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của thuthuattinhoc.vn về bảng chữ cái ABC tiếng việt và bảng chữ cái Aphabet English tiếng Anh.

Viết bình luận