Các phím tắt trong Excel cần phải biết

Hãy cùng ThuThuatTinHoc.vn đi tìm hiểu những phím tắt trong Excel để thành thạo trong công việc cũng như tích kiệm được chút ít thời gian quý báu.

Các phím tắt trong Excel cần phải biết

Nhiệm vụ

Phím tắt

Nhập dữ liệu vào ô và di chuyển xuống ô ở phía dưới

Enter

Bỏ qua dữ liệu đang nhập

Esc

Di chuyển xuống ô dưới hoặc lên trên

Page Up / Page Down

Di chuyển sang ô bên phải hoặc bên trái trái

Alt + Page Up / Page Down

Di chuyển giữa các sheet

Ctrl + Page Up / Page Down

Di chuyển con trỏ đến ô đầu tiên của bảng

Ctrl + Home

Di chuyển con trỏ về ô cuối của bảng

Ctrl + End

Tìm kiếm

Ctrl + F

Thay thế từ

Ctrl + H

Copy dữ liệu từ trên xuống dưới

Ctrl + D

Copy dữ liệu sang phải

Ctrl + R

Đóng dữ liệu

Ctrl + W , Alt + F4

Mở dữ liệu

Ctrl + O

Lưu dữ liệu

Ctrl + S , Alt + 1

Copy dữ liệu

Ctrl + C

Dán dữ liệu

Ctrl + V

Chọn màu ô

Alt + H

Cắt

Ctrl + X

Bôi đậm dữ liệu

Ctrl + B

In nghiêng dữ liệu

Ctrl + I

Gạch chân dữ liệu

Ctrl + U

Căn chữ trung tâm ô

Alt + H + A + C

Căn chữ giữa ô

Alt + H + A + M

Thêm viền ô

Alt + H +B

Xóa cả cột

Alt + H + D + C

Xóa cả dòng

Alt + H + D + R

Ẩn cột đã chọn

Ctrl + 0

Ẩn hàng đã chọn

Ctrl + 9

Mở hộp thoại tìm kiếm

Atl + Q

Định dạng Ô

Ctrl + 1

Nhập thời gian hiện tại

Ctrl + Shift + : (dấu hai chấm)

Nhập ngày hiện tại

Ctrl + ; (dấu chấm phẩy)

Hộp thoại dán đặc biệt

Ctrl + Alt + V

Gạch ngang dữ liệu

Ctrl + 5

Tô viền ngoài các ô được chọn

Ctrl + Shift + 7

Loại bỏ các viền ở ô được chọn

Ctrl + Shift + - (dấu gạch dưới)_

Chèn link

Ctrl + K

Chọn toàn bộ trang tinh

Ctrl + Shift + nút cách

Mở rộng hoặc thêm bớt ô được chọn

Shift + mũi tên

Thêm dòng mới trong cùng ô

Alt + Enter

Chọn cả một hàng

Shift + nút cách

Chọn cả một cột

Ctrl + nút cách

Chọn vùng từ ô được chọn lên đầu trang

Ctrl + Shift + Home

Lập lại lệnh hoặc hành động gần nhất

Ctrl + Y

Mở rộng hoặc thu hẹp công thức

Ctrl + Shift + U

Chèn hàm

Shift + F3

Tính tổng của một cột

Alt + = (dấu bằng)

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Viết bình luận