Game

Cách giả lập PS2 trên máy tính mới nhất

Cách giả lập PS2 trên máy tính mới nhất

Thế nên, giờ vẫn có người sử dụng các máy PS 2 vì nó vẫn đáp ứng được nhu cầu chơi game hiện nay. Thế nhưng bạn muốn chơi game trên PS 2 nhưng bạn lại không có máy PlayStation thì làm thế nào?