Hướng dẫn cách đánh số trang trong PowerPoint

Khi chúng ta làm việc với những file PowerPoint với dung lượng lớn rất nhiều trang thì chúng ta cần phải đánh số trang để tìm kiếm được nội dung và quản lý dữ liệu một cách chính xác. Mặc định trên PowerPoint các bạn có thể xem được số trang thông qua danh sách các Slide, thế nhưng các bạn muốn đánh số trang trực tiếp vào các Slide PowerPoint thì làm thế nào? Trong bài viết này, Thủ thuật tin học sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh số trang trong PowerPoint.

Hướng dẫn cách đánh số trang trong PowerPoint

1. Đánh số trang PowerPoint  mặc định (Bắt đầu từ số 1)

Bước 1: Các bạn tiến hành mở file PowerPoint cần đánh số trang và chọn Insert -> Header & Footer.

Chọn Header & Footer

Bước 2: Sau đó, các bạn chọn mục Slide Number và nhấn chúng ta sẽ có 02 sự lựa chọn như sau:

  • Apply: Chỉ đánh số trang cho Slide đang chọn
  • Apply to All: Đánh số trang cho tất cả các Slide trong file PowerPoint

Chọn Slide Number

Ngay lập tức, các bạn sẽ thấy được số trang trong góc phải dưới của các Slide.

Bạn sẽ thấy được số trang trong góc phải dưới của các Slide

Bước 3: Các bạn có thể nhấn vào số trang để chỉnh sửa màu sắc, kích thước, font chữ,… Tuy nhiên, nó sẽ không áp dụng chỉnh sửa cho tất cả các Slide mà các bạn sẽ phải chỉnh sửa thủ công trên từng Slide.

Bạn có thể nhấn vào số trang để chỉnh sửa màu sắc, kích thước, font chữ

2. Đánh số trang PowerPoint tự do (Bắt đầu từ số bất kỳ)

Bước 1: Các bạn tiến hành mở file PowerPoint cần đánh số trang và chọn Insert -> Header & Footer.

Chọn mục Header & Footer

Bước 2: Sau đó, các bạn chọn mục Slide Number và nhấn chúng ta sẽ có 02 sự lựa chọn như sau:

  • Apply: Chỉ đánh số trang cho Slide đang chọn
  • Apply to All: Đánh số trang cho tất cả các Slide trong file PowerPoint

Chọn mục Slide Number

Bước 3: Tiếp theo, các bạn chọn thẻ Design và chọn Slide Size -> Custom Slide Size…

Chọn Custom Slide Size

Bước 4: Cửa sổ Slide Size sẽ mở ra, các bạn thiết lập số trang mình muốn bắt đầu đánh số vào Number Slides From và nhấn OK để thiết lập.

Bạn thiết lập số trang mình muốn bắt đầu đánh số vào Number Slides From và nhấn OK để thiết lập

Ví dụ: Thủ thuật tin học sẽ bắt đầu đánh số trang từ số 5 nên sẽ nhập số 5 và nhấn OK.

Đây là kết quả sau khi chúng ta bắt đầu đánh số trang từ số 05. Trang đầu tiên của các bạn sẽ là số 5 và những trang tiếp theo là 6, 7, 8,…

Kết quả sau khi bắt đầu đánh số trang từ số 05

3. Cách bỏ đánh số trang trên PowerPoint

Bước 1: Các bạn tiến hành mở file PowerPoint cần hủy bỏ đánh số trang và chọn Insert -> Header & Footer.

Chọn phần Header & Footer

Bước 2: Sau đó, các bạn bỏ đánh dấu mục Slide number chúng ta sẽ có 02 sự lựa chọn như sau:

  • Apply: Hủy bỏ đánh dấu trang trên Slide đang chọn
  • Apply to All: Hủy bỏ đánh dấu trang trên tất cả các Slide

Bỏ đánh dấu mục Slide number

Trong bài viết này, Thủ thuật tin học đã hướng dẫn các bạn cách đánh số trang và hủy đánh số trang trên PowerPoint. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận