Công thức tính diện tích hình bình hành

Tính diện tích hình bình hành là kiến thức cơ bản mà chúng ta sẽ được học trong chương trình tiểu học. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách tính diện tích hình bình hành để các bạn nắm vững và áp dụng trong chương trình học cũng như công việc của mình.

Công thức tính diện tích hình bình hành

Công thức

Diện tích hình bình hành = Độ dài đáy x chiều cao

\({S_{ABCD}}\) =  a x h

Trong đó:

\({S_{ABCD}}\) là diện tích hình bình hành

a là độ dài đáy

h là chiều cao

Các ví dụ liên quan

Bài tập 1

Tính diện tích hình bình hành ABCD như hình bên.

Tính diện tích hình bình hành ABCD

Bài giải

Diện tích hình bình hành ABCD là:

6 x 3 = 18 (\(c{m^2}\))

Đáp số: 18 \(c{m^2}\)

Bài tập 2

Tính độ dài AH có trong hình vẽ dưới đây:

Tính độ dài AH

Bài giải

Diện tích hình bình hành ABCD là: 10 x 6= 60 (\(c{m^2}\))

Ta có: S = a x h

Suy ra: \(h = \frac{S}{a};a = \frac{S}{h}\)

Độ dài AH (h) là: 60 : 8 = 7,5 (cm)

Đáp số: 7,5 cm

Bài tập 3

Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy 40 dm, chiều cao tương ứng là 25 dm.

a. Tính diện tích hình bình hành đó.

b. Cứ 1 \({m^2}\) người ta trồng một cây hoa hồng. Hỏi trồng được bao nhiêu cây hoa hồng?

Bài giải

Diện tích mảnh đất hình bình hành đó là:

40 x 25 = 1000 (\(d{m^2}\))

Đổi: 1000 \(c{m^2}\) = 10\({m^2}\)

Số cây hoa hồng trồng được là:

10 : 1 = 10 (cây)

Đáp số: 10 cây.

Hy vọng với bài viết hướng dẫn cách tính diện tích hình bình hành sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức về toán học và đừng quên để lại bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến cho bài viết nhé.

Viết bình luận