Công thức tính diện tích hình thang

Tính diện tích hình thang là kiến thức cơ bản mà chúng ta sẽ được học trong chương trình tiểu học. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách tính diện tích hình thang để các bạn nắm vững và áp dụng trong chương trình học cũng như công việc của mình.

Công thức tính diện tích hình thang

Công thức

Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao.

\[S = \frac{1}{2}\left( {a + b} \right)h\]

Trong đó:

S = Diện tích hình thang

a = đáy nhỏ

b = đáy lớn

h = chiều cao nối từ đỉnh tới đáy của hình thang

Các ví dụ liên quan tới tính diện tích hình thang

Bài 1

Cho hình thang ABCD có chiều dài các cạnh: AB = 8, cạnh đáy CD = 13, chiều cao giữa 2 cạnh đáy là 7. Hãy tính diện tích hình thang.

Bài giải

Theo công thức tính diện tích hình thang ta có: SABCD = 8 + 132 × 7 = 73,5.

Bài 2

Tính diện tích mảnh đất hình thang ABED theo độ dài trên hình vẽ và biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 828\({m^2}\).

Tính diện tích mảnh đất hình thang ABED

Bài giải

Ta có:

\({S_{ABCD}} = AB.BC = 828{m^2}\)

Nên: \(BC = {S_{ABCD}}:AB\) = 828 : 23 = 36 (cm)

Do đó diện tích hình thang ABED là:

\({S_{ABED}} = \frac{1}{2}\left( {AB + DE} \right).BC\)

\({S_{ABED}} = \frac{1}{2}\left( {23 + 31} \right).36 = \frac{1}{2}.54.36 = 972{m^2}\)

Vậy diện tích hình thang ABED là: 972 \({m^2}\).

Bài 3

Mảnh đất hình thang có đáy lớn là 38m và đáy bé là 28m. Mở rộng hai đáy về bên phải của mảnh đất với đáy lớn thêm 9cm và đáy bé thêm 8m thu được mảnh đất hình thang mới có diện tích hơn diện tích mảnh đất hình thang ban đầu là 107,1m2. Hãy tính diện tích mảnh đất hình thang ban đầu.

Bài giải

Phần diện tích tăng thêm chính là diện tích hình thang có đáy lớn là 9m và đáy bé là 8m, chiều cao cùng với chiều cao hình thang ban đầu.

Chiều cao của mảnh đất này là: h=107,1×2(9+8) (m)

Diện tích mảnh đất hình thang ban đầu là: S=(38+28)2×12,6=415,8 (m)

Hy vọng với bài viết hướng dẫn cách tính diện tích hình thang sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức về toán học và đừng quên để lại bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến cho bài viết nhé.

Viết bình luận