Cách tính diện tích hình chữ nhật nhanh và chuẩn nhất

Tính diện tích hình chữ nhật là kiến thức cơ bản mà chúng ta sẽ được học trong chương trình sách tiểu học lớp 3. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách tính diện tích hình chữ nhật để các bạn nắm vững và áp dụng trong chương trình học cũng như công việc của mình nhé.

Cách tính diện tích hình chữ nhật nhanh và chuẩn nhất

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng

S = diện tích hình chữ nhật

a = chiều rộng hình chữ nhật

 b = chiều dài hình chữ nhật

Ta sẽ có công thức rút gọn: S= a x b

Các bài toán liên quan tới tính diện tích hình chữ nhật

Bài 1

Cho hình chữ nhật ABCD với chiều dài cạnh AB = 7 cm và chiều rộng cạnh AC = 4 cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu?

Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu?

Bài giải:

Ta có AB = a = 7 cm

AC = b = 4 cm

Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật:

\({S_{ABCD}}\) = a x b = 7 x 4 =28 cm

Bài 2

Một hình chữ nhật có chu vi là 120 mét, chiều rộng kém chiều dài 16m. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Tính diện tích của hình chữ nhật?

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 120 : 2 = 60 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:  (60 - 16):2 = 22(m)

Chiều dài hình chữ nhật là: 22 + 16 = 38 (m)

Diện tích hình chữ nhật là: 22 x 38 = 836 (\({m^2}\))

Bài 3

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:

a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?

b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần?

Bài giải

Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi.

Ta gọi công thức tính diện tích hình chữ nhật với chiều dài là a, chiều rộng là b.

S = a x b

a)  Ta có: S’ = a’ x b’ (thay đổi)

a’ = 2a

b’ = b

S’ = 2 x a x b = 2 S

Vậy diện tích hình chữ nhật tăng hai lần.

b) Ta có:  a’ = 3a, b’ = 3b

S’ = 3a x 3b = 9 x (a x b)= 9 S

Vậy diện tích hình chữ nhật tăng 9 lần

c) Ta có: a’ = 4a, b’ = \(\frac{b}{4}\)

S’ = 4a x \(\frac{b}{4}\) = a x b = S

Vậy diện tích hình chữ nhật không thay đổi

Hy vọng với bài viết hướng dẫn cách tính diện tích hình chữ nhật nhanh và chuẩn nhất sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức về toán học và đừng quên để lại bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến cho bài viết nhé.

Viết bình luận