Cách tính diện tích xung quanh hình trụ và ví dụ minh họa

Hình trụ là hình tròn dạng khối với 2 đáy. Hình trụ rất phổ biến trong thế giới của chúng ta, từ hộp sữa, chai nước, hộp đựng đồ ăn nhanh… đều là những vật hình trụ. Tuy nhiên bạn đã biết tính diện tích xung quanh hình trụ như thế nào chưa. Hãy cùng xem bài viết dưới đây nhé!

Cách tính diện tích xung quanh hình trụ và ví dụ minh họa

1. Cách tính diện tích xung quanh hình trụ

Cách tính diện tích xung quanh hình trụ

Ta có hình trụ như hình bên trên với:

- h: Chiều cao hình trụ.

- r: Bán kính hình trụ.

- π : Hằng số có giá trị xấp xỉ 3,14.

Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ:

\[{S_{\left( {xq} \right)}} = 2.\pi .r.h\]

Công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ:

\[{S_{\left( {tp} \right)}} = 2.\pi .r.h + 2.\pi .{r^2}\]

Thể tích hình trụ bằng diện tích của mặt tròn đáy nhân với chiều cao:

\[V = \pi .{r^2}.h\]

2. Ví dụ về cách tính diện tích xung quanh hình trụ

Bài tập: Cho một hình hộp trụ bất kì với bán kính đáy r = 4 cm, chiều cao từ đỉnh trụ xuống dưới đáy trụ có độ dài h = 6 cm. Hãy tính diện tích xung quanh của hình hộp trụ đó.

Ví dụ về cách tính diện tích xung quanh hình trụ

Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ

\({S_{\left( {xq} \right)}} = 2.\pi .r.h = 2 \times 3,14 \times 4 \times 6 \approx 150,72c{m^2}\)

Kết luận: Vậy diện tích xung quanh của hình hộp trụ sẽ là \(150,72c{m^2}\)

Qua hướng dẫn trong bài, các bạn có thể dễ dàng hiểu và biết cách tính diện tích hình trụ như thế nào. Chúc các bạn thành công và học tập thật tốt!

Viết bình luận