Cách tính chu vi hình chữ nhật - Ví dụ minh họa

Trong môn toán Hình học phẳng, chúng ta hay tiếp xúc với các dạng bài tập tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn… Và bài tập tính chu vi hình chữ nhật là một trong những dạng bài tập dễ nhất và có thể áp dụng rất nhiều trong cuộc sống thường ngày.

Cách tính chu vi hình chữ nhật - Ví dụ minh họa

1. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Công thức tính chu vi hình chữ nhật:

P = 2 x (a+b)

Trong đó:

P: Chu vi

a: Chiều dài.

b: Chiều rộng.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật:

S = a x b

Trong đó:

S: Diện tích.

a: Chiều dài.

b: Chiều rộng.

2. Ví dụ về cách tính chu vi hình chữ nhật

Bài tập: Có hình chữ nhật ABCD với chiều dài a = 8 cm và chiều rộng b = 5 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

Ví dụ về cách tính chu vi hình chữ nhật

Áp dụng công thức P = 2 x (a+b) = 2 x (8+5) = 26 cm

Vậy hình chữ nhật ABCD có chu vi là 26 cm

Qua bài hướng dẫn này, hi vọng các bạn hiểu rõ hơn về cách tính chu vi hình chữ nhật qua bài ví dụ bên trên. Chúc các bạn học tập và thi cử tốt!

Viết bình luận