Cách tạo thêm trang trong Word

Cách tạo thêm trang trong Word

Trong quá trình soạn thảo văn bản bằng Word, đôi khi bạn cần phải tạo thêm trang mới, hay sang trang mới khi chưa viết hết trang cũ

Cách tính chênh lệch phần trăm trong Excel

Cách tính chênh lệch phần trăm trong Excel

Tính chênh lệch phần trăm được sử dụng nhiều để xử lý dữ liệu trong Excel và được sử dụng chủ yếu để tính chênh lệch giữa doanh thu các tháng