Tên Hay

Đặt tên nhân vật game hay

Đặt tên nhân vật game hay

Để tạo được ấn tượng khi chơi game thì chúng ta thường đặt những tên nhân vật có nhiều ký tự đặc biệt

Tên tiếng Trung hay cho bé trai và bé gái

Tên tiếng Trung hay cho bé trai và bé gái

Những yếu tố đặt tên cho con của người Trung Quốc thường dựa vào ý nghĩa của từ đó, đọc lên thấy thuận tai, không khó để viết hoặc gắn với sự kiện lịch sử nào đó.